Phone  + 385 40 311 911        Mail  info@vizija.hr

Ulaganje u novu tehnologiju fleksotiska
ESI logotip_boja_manji

OPKK_boja_bez pozadine_manji
vizija_HR_flag

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Ulaganje u novu tehnologiju fleksotiska

Kratki opis projekta: Dana 16.02.2017., poduzeće Vizija d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Ulaganje u novu tehnologiju fleksotiska“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0012. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje obujma poslovanja poduzeća kroz povećanje kapaciteta strojeva i opreme, uvođenje novih proizvoda i otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća i povećanje zaposlenosti malog i srednjeg poduzetništva. Ostali važniji ciljevi su porast prihoda poduzeća, porast izvoza poduzeća, povećanje poslovnog prihoda po zaposlenom, povećanje kapaciteta proizvodnje i edukacija zaposlenika.

Očekivani rezultati projekta:

  • Sve aktivnosti vezane uz projekt provedene na vrijeme
  • Povećanje kapaciteta proizvodnje i produktivnosti poduzeća kroz nabavu strojeva, opreme i softvera
  • Proširenje kapaciteta proizvodnje
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Unaprijeđena opća znanja i vještine zaposlenika
  • Projekt prezentiran široj zajednici i klijentima.

Ukupna vrijednost projekta: 2.887.075,16 Kn

EU sufinanciranje projekta: 1.466.787,65 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. veljača 2017. – 01. kolovoz 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Radovan Petrović, info@vizija.hr, + 385 40 311 911

Više informacija na
www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Vizija d.o.o.

Croatian HR English EN German DE