Phone  + 385 40 311 911        Mail  info@vizija.hr

Certifikati


 


CERTIFIKATIGodine 2014. uveli smo sustav za osiguranje kvalitete ISO 9001 koji predstavlja alat za upravljanje tvrtkom i stalnog poboljšanja poslovanja. Standard sadrži međunarodno primjenjive zahtjeve za kvalitetu proizvoda, usluga i razvoja.

Certificirani smo za proizvodnju digitalnih i analognih klišeja te grafičke pripreme za fleksotisak. Što znači da je osigurana maksimalna sigurnost i kvaliteta proizvoda kroz kontrolu svih proizvodnih procesa, od prijema narudžbe pa preko svakog procesa u pripremi i izradi klišeja sa završnom kontrolom.

SGS_ISO-9001


Croatian HR English EN German DE